O IZLOŽBI

Izložba Leonardo da Vinci - genij i njegovi izumi - slavi univerzalnog genija Leonarda da Vincija kao izumitelja, inženjera, znanstvenika, anatomista, arhitekta, kipara, filozofa i, na kraju ali ne manje važno, renesansnog umjetnika.

Premda najpoznatiji kao umjetnik, Leonardo da Vinci bio je izumitelj i čovjek beskrajne radoznalosti i inovativnosti. Nakon proučavanja njegova djela "Codici Vinciani", držeći se svih Leonardovih naputaka, grupa stručnjaka i vještih majstora iz Firence u Italiji, uspjela je proizvesti interaktivne strojeve u realnoj veličini uporabom istih materijala koje je Leonardo da Vinci u svoje doba imao na raspolaganju, a to su isti koje je Leonardo preporučio u svojim zapisima, uključujući drvo, užad i ljepilo.

Strojevi su podijeljeni u četiri grupe u ovisnosti o primjeni u odnosu na elemente: zrak, vodu, zemlju i vatru, kojima je Leonardo da Vinci bio snažno nadahnut. Izlošci obuhvaćaju takve vizionarske izume kao što su helikopter, jednostavnu preteču padobrana, zmaj za letenje, oklopno vozilo, pogonski prijenos, bicikl, automobil, podmornicu, tiskarski stroj, hidrauličnu pilu, projektil, vertikalnu bušilicu, stotinama godina prije nego su se njihovi izumitelji rodili. Pored objašnjenja i priloženih skica modela, Leonardovi su projekti obogaćeni originalnim citatima iz njegova doba.

Izložba Genij i njegovi izumi nudi mnogo više od tek 80 izumljenih strojeva. Tu su i reprodukcije Leonardovih najpoznatijih slika i crteža, anatomskih studija i njegovih slavnih kodeksa (kolekcija crteža i zabilješki).

Izložba vam pruža mogućnost da doživite nasljeđe velikog genija na način da upravljate nekima od tih strojeva što će vam omogućiti da razumijete načela fizike i mehanike kojima se Leonardo koristio u svoje doba.

Ova važna izložba, koja putuje svijetom, sada dolazi isključivo u Hrvatsku, na Zagrebački velesajam - Kineski paviljon. To je izložba koju svatko treba posjetiti, osobito obitelji, mladi ljudi, studenti, dizajneri i inovatori. Osvjedočite se što jedna osoba može izumiti i proizvesti kada su kreativnost i inovacija u prvom planu. Genij Leonarda da Vincija još uvijek živi, nadahnjujući maštu i izazivajući divljenje.

ABOUT EXHIBITION

The Leonardo da Vinci Exhibition - The genius and his inventions - celebrates the universal genius of Leonardo da Vinci as an inventor, engineer, scientist, anatomist, architect, sculptor, philosopher and last, but not least, as a renaissance artist.

While best known as an artist, Leonardo da Vinci was a man of infinite curiosity, innovative thinking and invention. After an intense study of the 'Codici Vinciani', respecting all Leonardo's directions a group of experts and skilled artisans from Florence, Italy, were able to built interactive and life-size machine inventions using the some materials as available in Leonardo da Vinci's era, and are the ones proposed by him in his codices, including wood, rope and glue.

The machines are grouped into four sections based upon applications linked to the elements: air, water, land and fire, which held a strong fascination for Leonardo da Vinci. Exhibits include such visionary inventions as helicopter, plane precursor to the parachute, glider, armored tank, drive transmission, bicycle, car, submarine, printing press, a hydraulic saw, missile, vertical drill, hundreds of years before their inventors were born. In addition with explanation and model drawings Leonardo's projects are also enriched with the original citations of Leonardo's time.

Exhibition The genius and his inventions represents much more than just 80 machine inventions, featuring the reproductions of Leonardo da Vinci's most famous painting and drawings, anatomical studies and his famous codices (collections of drawings and notes).

Exhibition makes you experience the heritage of the greatest genius as you can maneuver some of these machines, allowing you to understand the principles of physics and mechanics used by Leonardo during his time.

This landmark exhibition, which has travelled the world, is now coming exclusively to Croatia to the Zagrebački Velesejam. This is an exhibition everyone should see, especially families, young people, students, designers and innovators. See what one person can invent and produce when creativity and innovation lead the way. The genius of Leonardo da Vinci still lives, inspiring imagination and admiration.

i

Za medije

Menart BPM, Maja Valjak
[email protected]
+385 91 2333 507

Menart BPM

i

Kontakt

Zagrebački velesajam - Kineski paviljon,
Avenija Dubrovnik 15,
10020, Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme - svaki dan od 9h do 19h

Galerija

Da Vinci

Da Vinci

Da Vinci

Da Vinci

Da Vinci

Da Vinci

Ulaznice


Ulaznice možete kupiti na ulazu izložbe i preko sistema Eventim

ODRASLI

-

kn 70 / PO OSOBI

ODRASLI GRUPE

-

kn 65 / PO OSOBI

STUDENTI, UMIROVLJENICI

kn 60 / PO OSOBI

STUDENTI, UMIROVLJENICI GRUPE

kn 55 / PO OSOBI

 

DJECA, OSNOVNA, SREDNJA šKOLA

kn 45 / PO OSOBI

 

DJECA, OSNOVNA, SREDNJA šKOLA GRUPE

kn 35 / PO OSOBI

 

OBITELJSKA ULAZNICA (2 ODRASLIH, 2 DJECE)

kn 195 / UKUPNO

 

GRUPA - 12 ILI VIšE OSOBA
DJECA DO 5 GODINA IMAJU SLOBODAN ULAZ

-